ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เสี่ยงผลการเรียน 0 ร มส ระดับ ม.2

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เสี่ยงผลการเรียน 0 ร มส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายวิทธวัช พลอาวุธ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์