กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์