อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ตันแบบยั่งยืน

 

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ต้นโพธิ์ นายสมพร  คุ้มครอง ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ตันแบบยั่งยืนและโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมดอกจานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์