ครูศันสนีย์ บุญสนิท ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 12 – 14  มกราคม 2567 นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบและโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์