นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest 2023) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest 2023) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์