ติววิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.ปลาย

 

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 15.00 น. กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการติววิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.ปลาย โดยวิทยากรภายนอก คุณครูเอกฉัตร กาณารักษ์ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์