กิจกรรม ฟ้า-ขาว สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

 

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานกิจกรรม ฟ้า-ขาว สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 
อ.ปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์