พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566

 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์