กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 
ซึ่งมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
::>ภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์