พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. งานทุนการศึกษา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศ ดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์