ประชุมงานโภชนาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานโภชนาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโภชนาการ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4    โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์