โปรแกรมการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป

 

โปรแกรมการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป
วันนี้ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4. ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป วันแรก เป็นการสมัครแบบออนไลน์ และใช้ห้อง com 2 กับ com 3 สำหรับผู้ที่มาสมัครที่โรงเรียนแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์