ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวพัชรพร คชพรหม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1   ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์