ร่วมแสดงพิธีเปิด และ ดนตรี งานประเพณีบุญผะเหวด อำเภอปทุมราชวงศา ประจำปี พ.ศ.2567

 

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมการแสดงพิธีเปิด และ ดนตรี งานประเพณีบุญผะเหวด อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์