นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เข้าฝึกประสบการณ์

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ฝ่ายแนะแนว ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 
เข้าฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์