ผู้บริหารประชุมลูกจ้างชั่วคราวเพื่อชี้แจงการประเมินและต่อสัญญา

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อชี้แจงการประเมินและต่อสัญญา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์