มอบวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนสำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์