เซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานการเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์