ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (STEM-Coding) 2566 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบโควตา เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Coding-STEM) ห้องเรียนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์