วิทยากรค่ายวิชาการ SMT, SEP, EMSP

 


ครูทองแสง หน่อแก้ว และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นวิทยากรค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนพิเศษ SMT,SEP,EMSP ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ::>รูปภาพทั้งหมด


::>รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์