การจัดเรียนการสอนภาคฤดูร้อน SUMMER

 


วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (SUMMER) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้  ::>รูปภาพทั้งหมด::>รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์