ประชุมการจัดการเพื่อนวัตกรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 กลุ่มงาน 1 นวัตกรรม 1 โครงการ

 


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมการจัดการเพื่อนวัตกรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไป  1 กลุ่มงาน 1 นวัตกรรม 1 โครงการ เพื่อออกแบบระบบงานและวางแผนการทำงานตลอดปีการศึกษา 2566  อย่างมีค่านิยมที่สะท้อนการบริการและระบบงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์