การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 


วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 วลา 13.00 น. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู  โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์