ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการสร้างสุขด้วยสติ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (MIS) ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์