ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปลายทาง

 


นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปลายทาง ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าประชุม::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์