พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

 


วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์