การอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 STEPS

 


คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 STEPS ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 โดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์