โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ Coding & Robot ระดับชั้น ม. 1/1 (GIP) ปีการศึกษา 2566

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ Coding & Robot และของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (GIP) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ลิงค์รูปภาพ::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์