การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (FLIP) ระดับชั้น ม. 2, 3 ,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ FLIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ระดับชั้น ม. 2, 3 ,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์