ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
  1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
  2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
  3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอก เลขประจำตัวนักเรียน และ ระบุ เลขประจำตัวประชาชน (เป็น เลข 13 หลัก) หลังจากนั้น ระบบจะให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนจริงของนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
  4. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการปันที่กข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ลงไป เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบในครั้งต่อไป
  5. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย ลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อตำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
  6.  หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
  7. หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำาตัวประชาชน จะปรากฏครั้งแรก และครั้งเดียว ที่ทำการ ตรวจสอบข้อมูล
* หมายเหตุ นักเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ คือ ม.2+ม.3+ม.5+ม.6
                      สำหรับ ม.1+ม.4 ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์