การนิเทศและประชุม PLC LM 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการนิเทศและประชุม PLC LM 0  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์