ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการร้อยเหรียญรวมใจ เม็ดทรายถมทะเล สร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมราชวงศา

 


ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการร้อยเหรียญรวมใจ เม็ดทรายถมทะเล สร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 
---------------------------
เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมราชวงศาและการบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ชื่อบัญชี โครงการร้อยเหรียญร่วมใจ เม็ดทรายถมทะเล
สร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมราชวงศา
หรือสามารถโอนจ่ายเลขที่บัญชี 663-1-871484 ธนาคารกรุงไทย
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์