การรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ศูนย์ฝึก.นศท.มทบ.22  ได้ดำเนินการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 – 3  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12 สถานศึกษา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปยอดสมัครและรายงานตัวฯ ดังนี้

โรงเรียนปทุมราชวงศา 
   ชั้นปีที่ 1  ยอดสมัครจำนวน 68  นาย (ชาย 46 หญิง 22)
   ปี1 ทดสอบผ่านรอบแรก ชาย 21+หญิง9 รวม 30 นาย
   รายงานตัว ชั้นปีที่ 2  จำนวน  65 นาย (ชาย 50 หญิง 15 )
   รายงานตัว ชั้นปีที่ 3  จำนวน  45 นาย (ชาย 37 หญิง 8 )

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์