กิจกรรมตามโครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน    โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์