ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ซึ่งได้มาติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์