การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวรักติบูล สาขามุละ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม   ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์