ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.อบอจ

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.อบอจ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์