การอบรมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายรัศมี  ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์