นิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูเจษฎา ศิริโภค

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินงานนิเทศจัดการเรียนการสอน คุณครูเจษฎา ศิริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์