นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูอรรถพล สุขทอง

 


วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูอรรถพล สุขทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์