ประชุมโครงการรับฟังเสียงสะท้อนชุมชนสัญจรในจังหวัดอำนาจเจริญ

 


วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 - 16.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังเสียงสะท้อนชุมชนสัญจรในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์