เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะครู นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์