การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียน 1.เด็กหญิงเพชรดา วันดี ม.3/1 2.เด็กหญิงธัญชนก ถาพร ม.3/1 โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์