การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวปานทอง โสวันนา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้แก่ 1. นางสาวกมลรัตน์ บุญจอง ม.5/1 2. นางสาวเนตรนภา  จุกจันทร์ ม.4/2 3. นางสาวอรัญญา ศิริโสม ม.4/2 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์