พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นายเอกราช ทองกล่ำ นักเรียน ชั้น ม.6/1 (GIP)

 


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นายเอกราช ทองกล่ำ นักเรียน ชั้น ม.6/1 (GIP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาท จากการสอบเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์