ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566

 


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้













แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์