การประชุมติดตามผลการเตรียมอาคารสถานที่เพื่อเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับบุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการเตรียมอาคารสถานที่เพื่อเป็นเจ้าภาพงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้มอบหมายผู้รับผิดชอบออกแบบการจัดสถานที่ ผลการประชุมได้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีบรรยากาศการประชุมดังภาพ


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์