ครูณัชธฤต เกื้อทาน เป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนเชื่อมโยงการทำวิทยฐานะ PA  ณ ห้องประชุมวิจิตรา โรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์