โครงการ TARO to SCHOOL 2023 ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์การศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการ TARO to SCHOOL 2023 ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์การศึกษา ให้ความรู้แนวโน้มอาชีพการงานใหม่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ตามแนวทางSDGs สร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลก และจัดกิจกรรมค้นหาตนเองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่โอกาสงานใหม่ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความท้าทายแตกต่างจากเดิม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์