ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา  13.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์